stanoviště olympijské baterie, amer. trap

stanoviště olympijské baterie, amer. trap