připravujeme


PROPOZICE SOUTĚŽE
„Kutnohorský ostrostřelec“
Druh soutěže: střelecká - jednotlivců. Soutěžící mohou použít ke střelbě pouze vlastní zbraně,
libovolnou malorážku .22LR s optickým zaměřovačem. Optické zaměřovače je
povoleno používat bez omezení přiblížení, průměru objektivu, nastavení paralaxy
a charakteru osnovy. Laserové zaměřovače, dálkoměry a kolimátory jsou
zakázány.
Místo konání: Veřejná střelnice Kluky, Nová Lhota 15
Datum konání: závod 5. 7. 2017
Zahájení: 8.00 hod.
Disciplina: mířená střelba na terč, vzdálenost 30m
Terče :
1 položka: Terč „Tactical“ 1-5 ran nástřelná + 25 ran v čase 30 minut. Započítávají se pouze
desítky. Střelba v leže nebo v sedě.
2 položka: Terč „Rukojmí“ 10 ran v čase 10 minut. Deset obrazců únosce-rukojmí, na každý
obrazec vystřelí soutěžící vždy pouze jednu ránu. Zásah bílého terče 10 bodů.
Zásah rukojmí -10 bodů. Zásah současně únosce a rukojmí 0 bodů. Případě dvou
terčů v jednom obrazci únosce lze vybrat kterýkoliv terč. Střelba v leže nebo
v sedě.
3 položka: Terč „Zátěž“ 10 ran v čase 2 minuty. Zátěž spočívá v držení vlastní zbraně na
napnutých pažích (v případě dětí, žen nebo seniorů mohou být paže pokrčeny), po
dobu 10 sekund. Střílí se na deset terčů do každého terče jedna rána. Započítává
se běžně hodnocený počet bodů v terči.
Střelec na stanovišti s otevřeným závěrem, zásobník mimo zbraň, komora i místo
před komorou prázdné takto připraven, uvědomí rozhodčího a zvedne svou zbraň
dle předchozího odstavce. Rozhodčí povelem „START“, pustí měření času
stopkami. Po deseti sekundách rozhodčí povelem „PÁLIT“ odstartuje střílení.
Střelba se provádí v leže nebo v sedě.
U všech položek je povolen pozorovací dalekohled.
Střelivo: vlastní, vhodné pro použitou zbraň a zaručující spolehlivou funkci zbraně, celkový
počet nábojů v soutěži max 50 ks.
Zbraně: vlastní nebo zapůjčená libovolná nebo standardní malorážka s optickým
zaměřovačem.
Hodnocení: Položka 1. (Tactical): střed 10 bodů, jiný zásah 0 bodů
Položka 2. (Rukojmí): bílý kruh 10 bodů, zásah rukojmí -10 bodů
Za zásah rukojmí se považuje i zásah kdekoliv v černém obvodu obrazce rukojmí.
Položka 3. (Zátěž): Hodnocení běžným způsobem bodově dle zásahu příslušného
kruhu.
Před zahájením závodu střelec nahlásí zvětšení puškohledu a u variabilního
zvětšení uvede zvětšení puškohledu dle svého uvážení. Během závodu je
zakázáno měnit nastavení nahlášeného zvětšení puškohledu.
Dle zvětšení konkrétních puškohledů se připočítávají nebo odečítají body
z celkového výsledku střelby jednotlivých závodníků. Tabulka s body je
v příloze k těmto pravidlům.
Závod: MAX 50 výstřelů v celkovém čase 42 minut
Startovné: jednotlivci: 100,- Kč za závod
Hlavní rozhodčí: Kutil Karel
Zaplacením startovného a zápisem do startovní listiny dané soutěže potvrzuje soutěžící střelec, že je
v plné duševní i tělesné kondici, nepožil před závodem alkohol, ani jiné omamné látky, že je plně
seznámen s pravidly sportovní střelby, těmito propozicemi a nařízeními k provozu veřejné střelnice
Kluky.
Že ke střelbě použije zbraň, která není poškozena neodbornými zásahy do její konstrukce nebo
nadměrným opotřebením a že použité střelivo odpovídá standardním parametrům.
Porušení těchto zásad bude kvalifikováno jako závažné ohrožení bezpečnosti a povede k okamžité
diskvalifikaci ze závodu.
Občerstvení zajištěno!
Změna pravidel nebo stanovení propozic je vyhrazena.
Informace na tel.:605 790 570

PROPOZICE SOUTĚŽE

 

Václavská rána

Den konání čtvrtek 28.9.2017 ,otevřený střelecký závod z krátkých kulových zbraní,pro držitele zbrojních průkazů sk.B,D,E

Co jsme pro Vás připravili a na co se těšit?

Na programu jsou 3.střelecké položky a každý si příjde na své,ať se jedná o mířenou střelbu,střelbu na pohyblivé terče a dynamickou střelbu s přesunem mezi kryty a překážkami podobné soutěžím LOS.

-startovné 150 kč

registrace:   kontrola dokladů 8:00­-8:30 hod.

zahájení:      8:45 hod.

položky:       vstoje bez opory na vzdálenost 10-15m

terče:           mezinárodní pistolový terč,IPSC terč (pevný,pohyblivý),

                     terč  kovový (pro spouštěcí mechanizmus pohyblivých terčů)

zbraň:         do ráže 45,pro střelivo se středovým zápalem v max.počtu 50ks

                     (v omezeném množství na střelnici)

1.     Každý účastník je povinen,seznámit se s provozním řádem střelnice a řídit se jím!

2.     Při závažném porušení bezpečné manipulace se zbraní-diskvalifikace účastníka

3.     Protest na průběh závodu a hodnocení zásahů lze podat do 15.minut po skončení soutěže,při složení kauce 200 kč.

4.     Terče budou shromažďovány na střelišti do vyhodnocení soutěže a případný protest,bude posouzen hlavním rozhodčím a ředitelem závodu.

5.     Podrobný výpis pravidel závodu a to: 1.Registrace s použitou výstrojí a výzbrojí,2.Suchý nácvik situace,3.Připravenost zbraně,4.Krytí,5.Přerušení řešení situace,6.Přebíjení zbraně,7.Diskvalifikace,8.Nebezpečná manipulace,9.hodnocení zásahů(bodování) bude uveden v tiskové verzi na střelnici.

 

1.Položka

 Jedná se o mířenou střelbu ve stoje na 15m,kdy účastník střílí pouze pravou rukou 10.ran na mezinárodní pistolový terč a 10.ran levou rukou a to bez použití opory.

2.Položka

Pro druhou položku jsou použity IPSC terče pevné,nebo pohyblivé(kartonové),každý takový terč má být zasažen 2.zásahy.Dále se střílí na kovový terč,který slouží jako spouštěcí  a neterče(rukojmí).

Střelec startuje na stanovišti 5- ve stoje za stolem-ruce,zbraň a zásobník s náboji položené ve vymezeném prostoru na stole,rukou přidržuje spouštěč pohyblivého terče.Na signál timeru se spustí časomíra,střelec vypouští terč,nabijí zbraň a zasahuje pohyblivý terč,po té zasahuje vzdálenější terč.Následuje přesun na stanoviště 3-střelba na terč s rukojmím,následuje přemístění na stanoviště 2-střelba na terč s rukojmím v kleče,přesun na stanoviště1-odtažení závěsu a střelba na kovový terč a po uvolnění mechanizmu,střelba na kývající se terč.Časomíra se zastaví posledním výstřelem.

Pohyb střelce po palpostech je zprava do leva,při přesunu střelce je prst mimo spoušť a prostor lučíku,ústí zbraně směřuje do střeliště.Po ukončení střelby, následují povely rozhodčího - Jestliže si skončil, vybij zbraň a prázdnou ukaž! Je-li zbraň prázdná, rána jistoty! Do pouzdra!

3.Položka

Použity IPSC terče pevné,nebo pohyblivé(kartonové),každý takový terč má být zasažen 2.zásahy.Dále se střílí na kovový terč,který slouží jako spouštěcí  a neterče(rukojmí).Zbraň,stejně jako zásobníky s náboji jsou umístěny v opaskovém pouzdře,zbraň nabita,náboj není v komoře.

Stanoviště 1 Na signál timeru se spustí časomíra,střelec zasahuje kovový terč,který následně spustí vzdálenější pohyblivý terč a ten 2x zasahuje.Následuje přesun ke stanovišti č.2 po vyznačeném prostoru pro střelce,při přemísťování mezi kryty prst vždy mimo spoušť a prostor lučíku,zbraň míří vždy do dopadiště střel.

Stanoviště2 -Střelba na vzdálený terč, dvěma zásahy skrze okno krytu.Následuje přesun na stanoviště 3.

Stanoviště 3 - Střelba na vzdálený terč, dvěma zásahy,střelba s po za krytu levé strany okraje,kdy je podmínkou krytí střelce. Následuje přesun přes překážku na stanoviště 4

Stanoviště 4 –Střelba na vzdálený pohyblivý terč(teroristy s rukojmím) dvěma zásahy a následný přesun na stanoviště 5

Stanoviště 5 - Střelba na vzdálený terč, dvěma zásahy skrze okno krytu. Časomíra se zastaví posledním výstřelem,následují povely rozhodčího - Jestliže si skončil, vybij zbraň a prázdnou ukaž! Je-li zbraň prázdná, rána jistoty! Do pouzdra!

Hodnocení soutěže Jmenovité postihy (penalizace) Papírové terče: Zásah v zóně A (alfa) je hodnocen + 0 sec. Zásah v zóně C (charlie) je hodnocen + 1sec. Zásah v zóně D (delta) je hodnocen + 2sec. Chybějící zásah v terči (miss-terč) + 5 sec. za každou hodnocenou ránu. Zasažení neterče +10 sec. za každý zasažený neterč. Nedodržení krytí + 3 sec. za každou hodnocenou ránu  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic před závodem!

K účasti Vás srdečně zve organizační výbor:

Ředitel závodu   Jozef Tvrdík

Hospodář            Karel Kutil

Hlaví rozhodčí    Petr Žák

-občerstvení zajištěno

Akce se NEkoná za podpory Města Kutná Hora.(rada Města nenašla pár stokorun o které jsem žádal)

 

 

Informace na tel.:605 790 570