připravujeme

Střelnice Kluky

pořádá  v sobotu dne  17. března 2018

otevřený střelecký závod v brokové střelbě na olympijské baterii

„Josefovské střílení“

pro držitele zbrojních průkazů skupin B,C,D

Propozice závodu

registrace, kontrola dokladů    8.00 – 8.30 hod.

zahájení    8.45 hod.

příspěvek startujících  350 Kč

položky:  2 x 25 terčů + finále na jednu ránu

rozpis: olympijská baterie – 15 vrhacích zařízení, 5 stanovišť, na každém stanovišti obdrží startující dva terče letící vlevo, dva vpravo a jeden přímo, dle rozpisu v nepravidelném pořadí. Nejúspěšnějších šest střelců, z obou položek, postupuje do finálové položky, která se střílí 25 terčů na jeden výstřel.

zbraň:  broková dvojka, kozlice,automat  bez rozdílu ráže

střelci bez ZP: za přítomnosti držitele ZP, který je po dobu jejich střelby přítomen na střelišti

 

ceny chutné, pořadatelé milí, počasí příznivé

pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic

 

K účasti Vás srdečně zve organizační výbor:

ředitel závodu        Milan Šrámek

hospodář                 Karel Kutil

hlavní rozhodčí       Jan Šrámek

občerstvení  v myslivecké chatě zajištěno