Kulová střelnice


Kulové střeliště nemá pevný čas pro  veřejný  trénink, otevřeno po dohodě se správcem  mimo pevně obsazené termíny.
   Střeliště je blokováno pro výcvik PČR v pondělí od 9.00 hod. do 15.00 hod.      
                                                         ve čtvrtek od 9.00 hod. do 13.00 hod.
   ve čtvrtek od 14.00 hod. je možno využít střeliště pouze za přítomnosti dvou střelců, z nichž jeden je držitelem zbrojního průkazu minimálně 3 roky, správce je na brokovém střelišti
   v sobotu střílíme většinou dopoledne pokud není termín zadán střeleckou akcí a volný palpost ve vybraný čas je výhodnější dohodnout předem